WORLD AIDS DAY 2011

Den 1:a december varje år är det World Aids Day. Nationella och internationella aktörer som arbetar med hivprevention och sexuell hälsa uppmärksammar hiv/aids-frågan denna dag.

I år lyfts frågan om diskriminering och hiv. Informationsinsatsen sker via sociala medier och genom ett riktat PR-arbete. Huvudmålet är att öka kunskapen om hur det är att leva med hiv. På så sätt vill vi bland annat motverka diskriminering. Även i år har en särskild affisch – det röda bandet – tagits fram. Arbetet med att ta fram insatsen har skett i samverkan med olika aktörer.

Årets strategi är att utifrån tre personer; två som lever med hiv samt en anhörig, sprida kunskap och arbeta mot diskriminering och stigmatisering genom Facebook och bloggar.

UNAIDS, FN:s organ för aidsfrågor, instiftade dagen för 20 år sedan för att lyfta och uppmärksamma hiv och aids. De tar fram ett tema för det internationella kampanjarbetet.

Temat är kopplat till FN:s milleniemål för att trycka på att det är en grundläggande mänsklig rättighet att alla får tillgång till prevention, behandling, vård och stöd. Mänskliga rättigheter är därför direkt kopplade till diskussionen om hur vi bekämpar hiv och aids nu och i framtiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *